doprava zcela zdarma

ochrana informací a právní doložka

A.2. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Kupující poskytuje Prodávajícímu – provozovateli stránek www.prochlapce.cz, www.prokluka.cz osobní údaje formou „komunikace na dálku" nezbytné pro vyhotovení řádných účetních daňových dokladů dle účetních normativ v rámci platné legislativy ČR. V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Prodávající prohlašuje že osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla nebo místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").Kupující potvrzuje, že poskytnuté „osobní údaje" jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí „osobních údajů".

Kupující souhlasí s dočasným uchováním poskytnutých údajů u Prodávajícího, které slouží pro identifikaci kupujícího v rámci prodeje a případné reklamace zboží. Tyto údaje poskytuje Kupující a jsou potřebné zejména pro komunikaci mezi smluvními stranami – jedná se o „osobní údaje".Tyto údaje jsou dále nezbytné pro řádné vedení účetnictví a vyhotovení řádných daňových dokladů pro obě smluvní strany v případě prodeje na adresný daňový doklad.
U doby uchování účetních dokladů – údajů se Prodávající řídí všeobecnými právními předpisy upravujícími vedení a správu účetnictví. Tyto předpisy určují dobu, po kterou má podnikatel povinnost účetní doklady řádně vést a následně uchovávat.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou „osobní údaje" Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním „osobních údajů" může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na korespondenční adresu Prodávajícího nebo e mailovou komunikací na adresu info@prochlapce.cz a může požádat o odstranění poskytnutých údajů z archivu Prodávajícího.

Tímto není dotčena povinnost Prodávajícího týkající se uchovávání účetních dokladů.

 

A.3. Právní doložka ProchlapceCZ, ProklukaCZ

Kopírování
Copyright 2012 – 2017 ProchlapceCZ, ProklukaCZ   Všechna práva vyhrazena.
Jednotlivé stránky, jejich obsah i internetový obchod jako celek jsou autorským dílem Provozovatele stránek dle Obchodních podmínek, jenž si vyhrazuje všechna práva.
Jakákoli část webových stránek internetového obchodu (zejména popisy,loga,obrázky prodávaných produktů a obchodní podmínky) nesmí být kopírována, nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele a držitele autorských práv, pokud není uvedeno jinak. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Publikované údaje a obsah nabídky
Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo na změny produktů, jejich cen, popisů zboží a ostatních částí publikovaných na webových stránkách doplňovat a mazat části zveřejněných stránek nebo celou nabídku, nebo dočasně nebo s konečnou platností ukončit celé stránky či jejich část. Změny mohou být prováděny kdykoli a bez předchozího upozornění.
Provozovatel internetových stránek upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a dále Provozovatel na svých internetových stránkách dává k dispozici také odkazy na nabídky třetích stran. Provozovatel provádí kontrolu těchto stránek výhradně v době uvedení odkazu. Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za jakékoli škody vzniklé použitím informací získaným z jeho stránek.

Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Na toto vyloučení odpovědnosti je třeba nahlížet jako na součást internetové nabídky, ze které vedl odkaz na tuto stranu. Pokud některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu již neodpovídají, nebo neodpovídají zcela právním normám, zůstávají ostatní části dokumentu ve smyslu jejich obsahu a platnosti tímto stavem nedotčeny.

 

aktualizace 30.7.2016

 

KATEGORIE

zákaznická linka

telefon

+420 359 901 393

info@prochlapce.cz

stránky jsou zabezpečeny nejdůvěryhodnější certifikací SSL

ssl certifikace

 spolehlivá firma 2017

CO NÁS ZAJÍMÁ KLIKNI ZDE články, fotografie, ankety

kluk co nás zajímá

facebook

NOVÝ WEB. REKLAMNÍ DÁRKY PRO KAŽDÉHO.

REKLAMNÍ DÁRKY

Prodívku.cz

Využijte také obchod pro dívky a holky každého věku   Prodivku.cz    Proholku.cz  

 odkaz

FAQ nejčastější otázky a odpovědi

FAQ

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info